Verzekering

Als je geen student meer bent kan ook het nodige veranderen in je verzekeringen, zo mag je geen gebruik meer maken van de studentenpolis die je bij je verzekeraar hebt. Als je niet meer studeert en uit huis woont, kan je ook niet meer verzekerd staan op bijvoorbeeld de reis- of aansprakelijkheidsverzekering van je ouders. Controleer bij je verzekeraar hoe het precies zit, dit kan erg verschillen per organisatie. Pas de verzekeringen in ieder geval tijdig aan, zodat je goed verzekerd blijft. Let hierbij op je inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering en zorgverzekering:

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering die je huisraad, zoals meubels, elektronica, kleding en decoratie, beschermt tegen schade of verlies door gebeurtenissen zoals brand, inbraak, storm of overstroming.

Als je als student een inboedelverzekering hebt afgesloten, kijk dan goed in de voorwaarden of je nog gedekt bent als je afstudeert. De oppervlakte waarop je woont en je hoeveelheid kostbare spullen kunnen namelijk veranderen na je studie.

Het kan ook zijn dat de inboedel van je studentenwoning is meeverzekerd in de gezinspolis van je ouders. Dit is bij een aantal verzekeraars het geval. Als je geen student meer bent komt je meeverzekerde inboedelverzekering van je kamer dus te vervallen.

Het is in Nederland niet verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten. 

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die bescherming biedt voor de gevolgschade die je aan anderen zou kunnen veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je per ongeluk iemand verwondt of iemands eigendom beschadigt.

De verzekering dekt de kosten van de schade die je veroorzaakt, zoals medische kosten, vervanging of reparatie van beschadigde eigendommen, of zelfs compensatie voor inkomensverlies

Vaak vervalt je aansprakelijkheidsverzekering nadat je bent afgestudeerd. Kijk goed je eigen polis of de polis van je ouders na of je nog een aansprakelijkheidsverzekering hebt als je geen student meer bent.

Het niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Reisverzekering

Een reisverzekering is een verzekering die dekking biedt voor risico’s die samenhangen met een reis, zoals annulering, noodhulp, ziektekosten, bagageverlies en -schade en medische kosten.

Let goed op de dekking van je reisverzekering, vanaf het moment dat je niet meer studeert. Als je op kamers woont en onder de 27 bent, ben je vaak meeverzekerd op de polis van je ouders. Na je afstuderen ben je dus waarschijnlijk niet meer meeverzekerd.

Het niet verplicht om een reisverzekering af te sluiten. Als je een creditcard hebt, zit hier vaak ook een reisverzekering bij.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering die dekking biedt voor medische kosten, zoals bezoeken aan de dokter, ziekenhuisopnamen, medicijnen en andere medische zorg.

Je hebt een basis zorgverzekering en daarnaast aanvullende verzekeringen die meer dekking bieden voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandartsbezoeken, of alternatieve geneeswijzen.

Als student heb je vaak korting op je zorgverzekering of een speciale jongerenverzekering. Bekijk dus goed of je nog je huidige polis als afgestudeerde kan behouden. Vaak is er een leeftijdsgrens gebonden aan een jongerenverzekering.

Het is in Nederland verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten.

Tip: Als je al werkt, ga dan na of je werkgever een collectief verzekeringsaanbod heeft waar je gebruik van kunt maken.