Verzekering

Als je geen student meer bent kan ook het nodige veranderen in je verzekeringen, zo mag je geen gebruik meer maken van de studentenpolis die je bij je verzekeraar hebt. Als je niet meer studeert en uit huis woont, kan je ook niet meer verzekerd staan op bijvoorbeeld de reis- of aansprakelijkheidsverzekering van je ouders. Controleer bij je verzekeraar hoe het precies zit, dit kan erg verschillen per organisatie. Pas de verzekeringen in ieder geval tijdig aan, zodat je goed verzekerd blijft. Let hierbij op je inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering en zorgverzekering. Tip: Als je al werkt, ga dan na of je werkgever een collectief verzekeringsaanbod heeft waar je gebruik van kunt maken.