Studieschuld

Voor 2015 werd je studiefinanciering omgezet in een gift als je binnen 10 jaar bent afgestudeerd en geen aanvullende lening hebt afgesloten. De universiteit geeft dit automatisch aan DUO door. Als je in het buitenland studeert of als je stopt na het behalen van je Bachelor, dan moet je zelf je diploma opsturen. De omzetting van lening naar gift gebeurt in de maand januari nadat je je diploma hebt gehaald.

In 2015 is het leenstelsel ingevoerd en de basisbeurs afgeschaft. Je hebt nog wel recht op het studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs. Je hebt ook recht op een studievoorschot. Dit is een lening bij DUO. Het bedrag dat je leent kan je maandelijks aanpassen. Ook kan je collegegeldkrediet aanvragen. Dit is een lening voor het betalen van je collegegeld. Het studievoorschot en het collegegeldkrediet moet je altijd terugbetalen.

In het oude stelsel, voor 2015, heb je 15 jaar de tijd om je lening bij DUO terug te betalen. In het nieuwe stelsel is dit 35 jaar.

Je krijgt bericht van DUO hoeveel je moet afbetalen. De eerste twee jaar na je studie ben je nog niet verplicht om af te betalen, maar dit is wel mogelijk. Het voordeel van vroeg afbetalen is dat je minder rente hoeft te betalen over de rest van je schuld en dat je eerder schuldenvrij bent.

Lees ook: de beste tips voor het aflossen van je studieschuld en is eerder aflossen een goed idee?